Realizacja zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia Narodowego Planu na rzecz chorób rzadkich* Znaczenie i organizacja terapii chorób rzadkich w systemie opieki zdrowotnej

pdf.png Szczegółowy program Konferencji Europlan III
pdf.png Apel i stanowisko PGE Polska dla Chorób Rzadkich
pdf.png  Plan dla chorób rzadkich - Projekt Ministerstwa Zdrowia z 2 sierpnia 2017 r.
pdf.png ORPHANET - Lists of medicinal products for rare diseases in Europe - lipiec 2017
pdf.png Broszura KFO - "Rzadkie Choroby są częste i ważne"
pdf.png RAPORT FINALNY ver angielskaINFORMACJA DLA ORGANIZACJI PACJENCKICH:  isnieje możliwość wyłożenia broszur organizacji i roll-up. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów.