Realizacja zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia Narodowego Planu na rzecz chorób rzadkich* Znaczenie i organizacja terapii chorób rzadkich w systemie opieki zdrowotnej

forum.gif

Krajowe Forum Orphan     www.rzadkiechoroby.pl

eurordis_small.png

          www.eurordis.org


Zespół merytoryczny: