Realizacja zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia Narodowego Planu na rzecz chorób rzadkich* Znaczenie i organizacja terapii chorób rzadkich w systemie opieki zdrowotnej

SPONSOROM I DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I WSPARCIE ORGANIZACYJNE


europlan.png
eurordis_small.png
rd-action.png
 
x
x
x
 
x
x
x
 
x
x
x
 
x
x
x
 
x
x
ptc.jpg
 
 
x

x
x
x


 
 
 
 
x
 
mediaplanet.jpg
 
x